ચડી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડી આવવું

  • 1

    આક્રમણ કરવું; હુમલો કરી ધસી આવવું.