ચૂડી ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂડી ચડાવવી

  • 1

    ગ્રામોફોન ઉપર રેકર્ડ વગાડવી.