ચૂડો ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂડો ઉતારવો

  • 1

    સરાણે ચડાવી ચૂડો તૈયાર કરવો.

  • 2

    ચૂડો કાઢી નાખવો.

  • 3

    ચૂડો ફોડી વિધવા થવું.