ચૂડો ફોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂડો ફોડવો

  • 1

    સ્ત્રીએ પતિ મરી જતાં ચૂડો તોડી નાખી, વિધવા થવું.