ચણકચીભડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચણકચીભડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરીઓની એક રમત.

  • 2

    એક વનસ્પતિ.