ચણાપણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચણાપણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચણાનો પોપટાવાળો છોડવો.

  • 2

    તેવા છોડની ઝૂડી.