ગુજરાતી

માં ચતુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચતું1ચૂત2ચેત3ચંત4

ચતું1

વિશેષણ

 • 1

  છતું; ચત્તુ; ચત્તુપાટ.

ગુજરાતી

માં ચતુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચતું1ચૂત2ચેત3ચંત4

ચૂત2

પુંલિંગ

 • 1

  આંબો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ચતુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચતું1ચૂત2ચેત3ચંત4

ચેત3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચેતના; જ્ઞાન.

 • 2

  હોશ; સૂધ.

ગુજરાતી

માં ચતુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચતું1ચૂત2ચેત3ચંત4

ચંત4

પુંલિંગ

 • 1

  આશક.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ચિત્ત.

સ્ત્રીલિંગ

લાક્ષણિક
 • 1

  લાક્ષણિક +ચિંતા; લક્ષ; ધ્યાન (જેમ કે, એનું કશામાં ચિત્ત નથી).

નપુંસક લિંગ

 • 1

  +ચિત્ત.

મૂળ

'ચંતવવું' ઉપરથી