ચત્તાપાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચત્તાપાટ

અવ્યય

  • 1

    છત્તાપાટ; ચત્તુ; ચત્તુપાટ.