ચૈતન્યવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૈતન્યવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    જડવાદથી ઊલટો-આત્મા છે એવો-વાદ.