ચેતન આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેતન આવવું

  • 1

    ભાન આવવું; સૂધ આવવી.

  • 2

    શક્તિ આવવી; જાગૃતિ આવવી.