ગુજરાતી

માં ચતુરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચતુર1ચતુર્2ચૈતર3ચૈત્ર4

ચતુર1

વિશેષણ

 • 1

  ચાલાક; હોશિયાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ચતુરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચતુર1ચતુર્2ચૈતર3ચૈત્ર4

ચતુર્2

વિશેષણ

 • 1

  ચાર (સમાસમાં પૂર્વપદ તરીકે).

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ચતુરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચતુર1ચતુર્2ચૈતર3ચૈત્ર4

ચૈતર3

પુંલિંગ

 • 1

  ચૈત્ર માસ.

ગુજરાતી

માં ચતુરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચતુર1ચતુર્2ચૈતર3ચૈત્ર4

ચૈત્ર4

પુંલિંગ

 • 1

  વિક્રમ સંવતનો છઠ્ઠો માસ.

મૂળ

सं.