ચતુષ્પાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચતુષ્પાદ

વિશેષણ

  • 1

    ચોપગું.

  • 2

    ચોપગું પ્રાણી.