ગુજરાતી

માં ચેતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચેતા1ચેતા2

ચંતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચંત; ચિંતા; ફિકર; વિચાર.

ગુજરાતી

માં ચેતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચેતા1ચેતા2

ચેતા2

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ખબર-સૂચના-ચેતવણી.

ગુજરાતી

માં ચેતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચેતા1ચેતા2

ચેતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મગજ અને કરોડરજ્જુ તરફ જતા તથા તે તરફથી આવતા સંદેશાઓનું વહન કરતા તંતુઓનો સમૂહ.