ચંદ્રમુખી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંદ્રમુખી

વિશેષણ

  • 1

    ચંદ્રના જેવા મુખવાળી.

ચંદ્રમુખી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંદ્રમુખી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચંદ્રના જેવા મુખવાળી.

  • 2

    ચંદ્રના પ્રકાશમાં ખીલતાં ફૂલની એક વેલ.