ચંદી ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંદી ચડવી

  • 1

    ચંદીનો દાણો કે લાંચ મળવી.

  • 2

    ખાઈ પીને ઘોડા જેવા થવું.