ગુજરાતી

માં ચૂનોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂનો1ચેનો2

ચૂનો1

પુંલિંગ

  • 1

    મકાનાદિ ચણવામાં વપરાતો પથ્થર; મરડ વગેરેનો ભૂકો.

મૂળ

જુઓ 'ચૂન' (૨)

ગુજરાતી

માં ચૂનોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂનો1ચેનો2

ચેનો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઉત્કંઠા; લાલસા.

  • 2

    ફિકર; કાળજી.

મૂળ

'ચીનવું' ઉપરથી?