ચૂનો કેળવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂનો કેળવવો

  • 1

    પાણીથી મેળવીને (ચણતર માટે) ચૂનો તૈયાર કરવો.