ચૂનો ચોપડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂનો ચોપડવો

  • 1

    ધોળવું.

  • 2

    જડ કાઢી નાખવી.

  • 3

    ખુશામત કરવી.