ચૂનો ફોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂનો ફોડવો

  • 1

    ચૂનામાં પાણી રેડી ભીનો કરવો-પલાળવો.