ચૂનો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂનો મારવો

  • 1

    ધોળવું.

  • 2

    ચૂનાનું પ્લાસ્ટર કરવું.