ચપકા ચોઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપકા ચોઢવા

  • 1

    મહેણાં મારવાં.