ચપટીચાંગળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપટીચાંગળું

  • 1

    થોડું ઘણું.