ચપટી ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપટી ભરવી

  • 1

    ચપટીમાં આવે એટલું પકડવું.

  • 2

    ચીમટી ભરવી; ચૂંટી ખણવી.