ચપટી ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપટી ભરાવી

  • 1

    ચીમટી ભરાવી.