ચપટ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપટ થઈ જવું

  • 1

    જમીનદોસ્ત થવું; નાશ થવો.