ચપટ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપટ બેસવું

  • 1

    બરાબર ગોઠવાઈને બેસવું.

  • 2

    સાવ પાયમાલ થવું.