ચપટ વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપટ વળવું

  • 1

    બેવડ વળવું.

  • 2

    નાશ પામવું.

  • 3

    ખૂબ ખાધ આવવી.