ચેપનાશક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેપનાશક

વિશેષણ

  • 1

    રોગનો ચેપ નાશ કરનારું (દવા વગેરે); 'ડિસિન્ફેકટન્ટ'.