ચપ્પો વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપ્પો વાગવો

  • 1

    લખોટી બરોબર તકાવી.