ચપર ચપર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપર ચપર

  • 1

    ચબડ ચબડ; ચપચપ.

  • 2

    મનમાં આવે એમ.