ચપાચપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપાચપ

અવ્યય

  • 1

    ચપ ચપ; ઝટ ઝટ; ઝટપટ.

મૂળ

જુઓ ચપ

ચુપાચુપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચુપાચુપ

અવ્યય

  • 1

    કંઈ પણ બોલ્યા કે અવાજ કર્યા વિના; છાનામાના.

ચુપાચૂપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચુપાચૂપ

અવ્યય

  • 1

    કંઈ પણ બોલ્યા કે અવાજ કર્યા વિના; છાનામાના.