ગુજરાતી

માં ચુપાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુપાવવું1ચૂંપાવવું2ચંપાવવું3

ચુપાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચૂપવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ચુપાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુપાવવું1ચૂંપાવવું2ચંપાવવું3

ચૂંપાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચૂંપવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ચુપાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુપાવવું1ચૂંપાવવું2ચંપાવવું3

ચંપાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચાંપવું'નું પ્રેરક.