ચેપ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેપ મૂકવો

  • 1

    રસી મૂકવી.

  • 2

    દૂરાગ્રહ છોડવો.