ચેપ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેપ લેવો

  • 1

    રસી મુકાવવી.

  • 2

    રસી કાઢી લેવી.