ચેપ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેપ લાગવો

  • 1

    સોબતની અસર થવી.

  • 2

    ચેપથી રોગ થવો.