ચબૂતરે લઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચબૂતરે લઈ જવું

  • 1

    પોલીસચોકીએ લઈ જવું; ફરિયાદ માંડવી.