ચમકી ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચમકી ઊઠવું

  • 1

    ભડકી ઊઠવું; એકાએક બી જવું.

  • 2

    આશ્ચર્યચકિત થઈ જવું.