ચમરખા જેવું શરીર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચમરખા જેવું શરીર

  • 1

    સુકાયેલું; ચડી ગયેલું શરીર.