ચમરબંધના ચમર વછોડે તેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચમરબંધના ચમર વછોડે તેવું

  • 1

    ભારે હિંમતવાળું.