ચુંમાળીસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચુંમાળીસ

વિશેષણ

  • 1

    ચાળીસ વત્તા ચાર.

ચુંમાળીસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચુંમાળીસ

પુંલિંગ

  • 1

    ચુંમાળીસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૪૪'.

ચુંમાળીસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચુંમાળીસ

વિશેષણ

  • 1

    ૪૪; ચૂંવાળીસ.

મૂળ

प्रा. चउआलिस, चोआला; सं. चतुश्चत्वारिंशत्