ગુજરાતી

માં ચુંમાળીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુંમાળીસ1ચુંમાળીસ2

ચુંમાળીસ1

વિશેષણ

  • 1

    ચાળીસ વત્તા ચાર.

ગુજરાતી

માં ચુંમાળીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુંમાળીસ1ચુંમાળીસ2

ચુંમાળીસ2

પુંલિંગ

  • 1

    ચુંમાળીસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૪૪'.

ગુજરાતી

માં ચુંમાળીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુંમાળીસ1ચુંમાળીસ2

ચુંમાળીસ

વિશેષણ

  • 1

    ૪૪; ચૂંવાળીસ.

મૂળ

प्रा. चउआलिस, चोआला; सं. चतुश्चत्वारिंशत्