ચુંમોતેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચુંમોતેર

વિશેષણ

  • 1

    '૭૪'.

મૂળ

જુઓ 'ચૂંવોતેર'

ચુંમોતેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચુંમોતેર

વિશેષણ

  • 1

    સિત્તેર વત્તા ચાર.

ચુંમોતેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચુંમોતેર

પુંલિંગ

  • 1

    ચુંમોતેરનો આંકડો કે સંખ્યા; '૭૪'.