ચયશ્રેણી મધ્યમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચયશ્રેણી મધ્યમ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'ઍરિથમેટિકલ મીન'.