ચરચર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરચર

અવ્યય

 • 1

  બળવાનો અવાજ.

 • 2

  ઝડપથી; જલદીથી.

મૂળ

રવાનુકારી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  'ચરચર' એવો અવાજ.

 • 2

  ધીમી બળતરા; ચચરાટ.

 • 3

  લાક્ષણિક ચિંતા; ફિકર.

ચેરંચેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેરંચેર

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  છેકાછેક; ખૂબ ચેરવું તે.

મૂળ

જુઓ ચેરવું