ગુજરાતી

માં ચૂરેચૂરાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂરેચૂરા1ચેરંચેરા2

ચૂરેચૂરા1

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ભૂકેભૂકા; ભાંગીને ભૂકો થઈ જવું તે.

ગુજરાતી

માં ચૂરેચૂરાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂરેચૂરા1ચેરંચેરા2

ચેરંચેરા2

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    છેકાછેક; ખૂબ ચેરવું તે.

મૂળ

જુઓ ચેરવું