ચરડ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરડ દઈને

  • 1

    ચરડ અવાજ સાથે; એકદમ (ફાટવું).