ચરણની રજ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરણની રજ હોવું

  • 1

    દાસાનુદાસ હોવું.