ચરણ ધરીને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરણ ધરીને બેસવું

  • 1

    ચરણ સેવવા; ચરણનો આશરો લેવો; ચરણ પકડવાં.