ચરણ ધોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરણ ધોવાં

  • 1

    પગ પખાળવા; પૂજનીયનું સ્વાગત કરવું.