ચરણ પકડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરણ પકડવા

  • 1

    ચરણ સાહવાં; પગ પૂજવા.

  • 2

    તાબેદાર થઈને રહેવું.