ચરબી કરડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરબી કરડવી

  • 1

    મદમાં આવી જઈ, ચાંદવાં કરવાં; મિજાજ યા જોર દાખવવું.